Navigácia

Jarné aktivity (nielen) pre zdravie detí

Jar praje detský hrám a veselému šanteniu pod holým nebom. Dni sa predlžujú a deti sa tak môžu dlhšie hrať vonku v prírode. Prinúťte ich na chvíľu zabudnúť na rozprávky v televízii, hry na počítači, tablete či inom zariadení. Ani tá najlepšia a najzábavnejšia interaktívna hra nemôže nahradiť zdravotné benefity, ktoré so sebou prináša hranie sa na čerstvom vzduchu.

Poznanie, že vonkajšie aktivity nesú so sebou veľa zdravotných plusov, nie je žiadnou novinkou. Nové sú však zistenia, že čím viac sa deti hrajú na počítači, smartfóne či tablete, tým častejšie sa u nich môžu objaviť poruchy komunikácie, problém vyjadriť svoje city, prejaviť empatiu či pochopiť výrazy tváre iných ľudí. Na druhej strane, veľa štúdií preukázalo, že pobyt v prírode spojený s aktivitami pomáha deťom odbúrať stres a znižovať mieru úzkostí.

Deti sediace na konári
Vonkajšie aktivity so sebou prinášajú množstvo zdravotných benefitov.

Kladný vzťah k pohybu

Aktivity v prírode posilňujú imunitu a zvyšujú u dieťaťa schopnosť koncentrovať sa na učivo v škole. Aktívny pohyb vo vonkajšom prostredí priaznivo pôsobí na fyzické i duševné zdravie. Podľa štatistík stále viac detí  trpí obezitou a problémy s nadváhou si prenášajú aj do dospelosti. Aktivity v prírode znižujú u detí riziko neskoršej obezity až o 40 %. Vypestuje preto v deťoch kladný vzťah k pohybu a pobytu v prírode už v prvých rokoch ich života.

Chlapci hrajúci sa v prírode
Pri hrách si deti cibria nielen motoriku, ale aj rozvíjajú aj medziľudské vzťahy.

Kolektívne hry a medziľudské vzťahy

Pre rozvoj komunikácie, socializácie a psychickej relaxácie neexistuje nič lepšie ako kolektívne aktivity. Deti sa môžu zabaviť aj s veľmi jednoduchými hračkami, ako sú lietajúce taniere, lopty či kolky. Všetky tieto aktivity rozvíjajú medziľudské vzťahy a prirodzene deti učia presnosti, zabrať dostanú aj ich motorické zručnosti. To, aké obrovské množstvo energie deti pri kolektívnych športoch vydajú, ani nemusíme spomínať.

Na vlastnom dopravnom prostriedku

Pre deti je pobyt na čerstvom vzduchu veľmi dôležitý. Slnečný svit je nevyhnutný pre tvorbu vitamínu D, ktorý podporuje vstrebávanie vápnika, chráni telo pred rakovinou vnútorných orgánov a srdcovo-cievnymi ochoreniami. Zážitok z pohybu na jarnom slniečku umocní jazda na dopravnom prostriedku, akým je detské drevené odrážadlo alebo balančný bicykel. Z týchto „približovadiel“ dieťatko neskôr plynule prejde na bicykel. Tak čo, už ste tento rok zahájili sezónu jarných hier v prírode?

Chlapce na balančnom bicykli
Podstatou balančného odrážadla je udržanie rovnováhy bez podpory pomocných koliesok. Deti si tak rozvíjajú motorické i pohybové zručnosti a koordináciu.
X